MDK w sieci
facebook
twitter
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Plastyczne Prezentacje Szkół

 

 

Konkurs organizowany jest od kilku lat i ma na celu umożliwienie szkołom zaprezentowanie poza szkołą dokonań wychowanków w dziedzinie plastyki oraz odkrywanie i promowanie utalentowanych plastycznie dzieci, rozbudzanie zainteresowania plastyką, inspirowania do poszukiwania nowatorskich form plastycznych. Prezentacje przebiegają cały rok szkolny. Wystawy zmieniają się co trzy tygodnie i na bieżąco podlegają ocenie. Każda wystawa zapoczątkowana jest wernisażem podczas którego dzieci maja możliwość obejrzenia swoich prac zaprezentowanych na wystawie oraz biorą udział w „lekcji wernisażowej”. Konkurs zakończony jest prezentacją nagrodzonych prac plastycznych i wręczeniem nagród.

2019  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)