MDK w sieci
facebook
twitter
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Informacje dla Rodziców i Opiekunów

 INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach nie pobiera opłat z tytułu udziału w zajęciach organizowanych dla dzieci i młodzieży.


ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
Istnieje możliwość wpłat na wskazane konto dobrowolnych darowizn, które będą przeznaczane na zakup dodatkowych materiałów i usług podnoszących standard zajęć.
Dokonanie darowizny nie jest warunkiem zapisania dziecka lub jego udziału w zajęciach
 
Dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto:
Numer konta Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach
Komitet Rodzicielski  Młodzieżowego Domu Kultury
25-514 Kielce, ul. Kozia 10 „a”
PKO BP Oddział w Kielcach numer 23 1020 2629 0000 9302 0008 9706
Tytuł wpłaty: „Darowizna na materiały i usługi, nazwa pracowni/zespołu/zajęć, imię i nazwisko dziecka”

 

 

Rada Rodziców MDK zaprasza na spotkanie „trójek klasowych KR”, działających w obszarach pracowni choreograficznych, plastycznych, wokalnych i muzycznych MDK, które odbędzie się 15 listopada br. o godz. 17.00 w Galerii „Ślad” MDK, ul. Kozia 10a.

Serdecznie zapraszamy także rodziców mających inicjatywy i pomysły, chętnych do pracy                      w zespołach( sekcjach) Komitetu Rodzicielskiego.

Tematyka spotkania:

1.    Sprawozdanie z działalności za rok 2016.
2.    Współpraca KR z kierownictwem  i nauczycielami MDK, wnioski i oczekiwania.
3.    Wybory uzupełniające do poszczególnych sekcji :
•    kierowniczej KR
•    organizacji imprez okolicznościowych dla wychowanków,
•    organizacji wycieczek i wyjazdów na wystawy, konkursy, festiwale,
•    zakupów i zamówień usług na rzecz uczestników.
4.    Wnioski.

W zebraniu uczestniczyć będzie dyrekcja i kierownictwo Młodzieżowego Domu Kultury.

 

Regulamin Rady Rodziców


Prezydium Komitetu Rodzicielskiego

2019  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)