MDK w sieci
facebook
twitter
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Teatralne Prezentacje Szkół

 

 

Konkurs ma na celu spotkanie i konfrontacje dziecięcych zespołów teatralnych, wymianę doświadczeń i doskonalenie warsztatu teatralnego, rozbudzenie wrażliwości artystycznej i scenicznej dzieci i młodzieży. Przeglądy teatrów szkolnych odbywają się zazwyczaj w kwietniu lub maju. W czerwcu podczas finału konkursu, oprócz wręczania nagród, wyróżnione spektakle teatralne prezentowane są szerszej publiczności.

2019  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)