MDK w sieci
facebook
twitter
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Sekcje sportowe

Lucjan Samson (sędzia klasy państwowej)
sekcja szachy

 

"SZACHIŚCI NA 1012 URODZINACH DĘBA BARTKA"

Na zajęciach szachowych młodzi adepci królewskiej gry poznają repertuar debiutowy oraz tajniki taktyki i strategii szachów. Doskonalą umiejętności gry praktycznej z rówieśnikami czy programem komputerowym. Juniorzy sekcji szachowej MDK osiągają znaczące sukcesy w mieście , województwie , makroregionie i kraju. W trakcie cyklu szkoleniowego i treningów pracujemy na poziomach: - wstępnym, - średnim, - wysokim w zależności od siły gry i stopnia zaawansowania wychowanków.
Stałe miejsce w Kalendarzu Imprez Młodzieżowego Domu Kultury znalazły organizowane do lat rozgrywki szachowe:

  • Konkurs Rozwiązywania Zadań Szachowych „O Puchar Dyrektora MDK”. 
  • Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kielce , organizowany w ramach obchodów Święta Kielc. 

Szachy uczą twórczego i logicznego myślenia, kształtują osobowość oraz dostarczają dzieciom i młodzieży dużo radości i przeżyć sportowych. Są przygodą na całe życie.


2019  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)