Data: 22.07.2019
Godzina: 15:44:27Procent widoczności tarczy=72.59
Księżyc cofający się

Elongacja -72.585448007881
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %