Data: 15.09.2019
Godzina: 17:57:50Procent widoczności tarczy=97.77
Księżyc cofający się

Elongacja -97.771581637215
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %