Data: 25.05.2019
Godzina: 20:55:25Procent widoczności tarczy=57.85
Księżyc cofający się

Elongacja -57.845935738385
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %