Data: 19.11.2019
Godzina: 16:17:53Procent widoczności tarczy=52.31
Księżyc cofający się

Elongacja -52.314149474078
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %