Data: 19.01.2019
Godzina: 15:10:01Procent widoczności tarczy=96.31
Księżyc dopełniający się

Elongacja 96.308780750182
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %