Data: 22.03.2019
Godzina: 21:09:30Procent widoczności tarczy=95.29
Księżyc cofający się

Elongacja -95.292798410583
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %