Data: 22.02.2020
Godzina: 19:28:46Procent widoczności tarczy=0.66
Księżyc cofający się

Elongacja -0.65874218942762
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %