Data: 09.04.2020
Godzina: 18:05:29Procent widoczności tarczy=95.93
Księżyc cofający się

Elongacja -95.928282158885
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %