Data: 27.06.2019
Godzina: 10:27:01Procent widoczności tarczy=30.82
Księżyc cofający się

Elongacja -30.824571259818
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %