Data: 22.02.2020
Godzina: 20:10:25Procent widoczności tarczy=0.61
Księżyc cofający się

Elongacja -0.61397841383752
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %