Data: 22.08.2019
Godzina: 09:17:41Procent widoczności tarczy=62.63
Księżyc cofający się

Elongacja -62.626286697407
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %