Data: 19.02.2019
Godzina: 12:01:42Procent widoczności tarczy=99.97
Księżyc dopełniający się

Elongacja 99.970349226071
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %