Data: 22.04.2019
Godzina: 10:30:54Procent widoczności tarczy=89.27
Księżyc cofający się

Elongacja -89.268753970468
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %