Faza księżyca

Dzień juliański: 2458902
Faza księżyca: 0.946269299
Jest