Faza księżyca

Dzień juliański: 2458718
Faza księżyca: 0.715442273
Jest