MDK w sieci
facebook
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Klub książki

 

 
Monika Kuśmierczyk  

 W ramach Klubu Książki prowadzone będą następujące zajęcia:

  • "Bajkowe wędrówki" - zajęcia czytelniczo-językowe wykorzystujące anglojęzyczne bajki z różnych stron świata oraz elementy teatralne- lalkowy teatrzyk -przygotowanie scenek bajkowych, wykonanie rekwizytów, kukiełek
  • "Kreatywna książka" - zajęcia czytelniczo - plastyczne inspirowane ksiażką dla dzieci, tworzenie ilustracji do książek, "ożywianie " ilustracji poprzez scenki bajkowe, bajkoterapia- pomoc w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego poprzez czytanie tekstów o charakterze terapeutycznym, komiksy
  • "Spotkanie z bajką" - bajkoterapia- pomoc w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego poprzez czytanie tekstów o charakterze terapeutycznym
  • "Mądre dziecko "- treningi pamięci i koncentracji uwagi oraz szybkiego czytania- rozwijanie zdolności przyswajania nowych informacji, proste eksperymenty motywujące do sięgania po książkę,
  • "Mały konstruktor" - zajęcia łączące zabawę klockami LEGO z biblioterapią - zaangażowanie dzieci w tworzenie, poznawanie otaczającego świata i rozumienie trudnych sytuacji życia codziennego.
  • Współpraca z autorami książek dla dzieci w regionie-próby ilustrowania ich książek.
  • "Lalkowy teatrzyk" - zajęcia teatralno-plastyczne, przygotowywanie scenek bajkowych z wykorzystaniem wykonanych wcześniej kukiełek.

 

 

2021  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)