MDK w sieci
facebook
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Rekrutacja 2015_2016

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej na zajęcia stałe w roku szkolnym 2015/2016 w Młodzieżowym Domu Kultury, Kielce


Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej na zajęcia stałe w roku szkolnym 2015/2016 w Młodzieżowym Domu Kultury, Kielce
Komisja rekrutacyjna w składzie:

Przewodnicząca - Hildebrandt Oliwia
Sekretarz - Zebrzowska Joanna
Członkowie: Główka Anna, Irska Renata, Nieczajew Sławomira, Zawodnik Irena

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2015 r. w  pierwszym etapie rekrutacji po dokonaniu weryfikacji wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe w Młodzieżowym Domu Kultury , Kielce, ul. Kozia 10 „a”  podjęła decyzję o przyjęciu na zajęcia stałe osoby wg załączonych list:

Pracownie wokalne:
Studio Piosenki GA-GA Grażyna Budziasz
Studio Piosenki EWiTA Ewa Bocheńska
Studio Piosenki BLUE SONG Joanna Litwin
Studio Piosenki  SAMI Samuela Modzelewska

Pracownie instrumentalne:
Gitara - Stanisław Bętkowski
Gitara, pianino - Aneta Lech-Bętkowska
Gitara - Przemysław Sękowski
Fortepian - Marina Kudłay
Fortepian - Irena Zawodnik
Keyboard, fortepian - Jacek Sajdak
Keyboard, akordeon - Józef Stec
Skrzypce - Beata Misztal
Orkiestra Dęta - Michał Leśnik

Pracownie plastyczne:
Joanna Biskup-Brykczyńska
Eliza Głowacka
Oliwia Hildebrandt
Zuzanna Starzyńska

Pracownie choreograficzne:
VIERTIGO Dorota Krzysztofik
GRAFIT Grażyna Rem-Kret
TAKT Małgorzata Sęk
AFERA Aneta Wrzosek-Lesińska

Pracownie teatralne:
Teatrzyk dziecięcy - Sławomira Nieczajew
Teatr na Koziej - Bożena Stępień

Klub Kreatywnego Rozwoju
Akademia Kreatywnego Europejczyka - Jolanta Gajek
Artystyczna Akademia Językowa - Luiza Sornat-Kolarska
Edukacja dla Europy - Piotr Surma
Kreatywny Maluch - Maria Kajtek
Klub Książki - Monika Kuśmierczyk
Grafika komputerowa - Paweł Król
Szachy - Lucjan Samson

UWAGA
1.Osoby przyjęte na zajęcia stałe powinny zgłosić się do nauczycieli prowadzących wg planu spotkań organizacyjnych zamieszczonego na stronie internetowej MDK, celem ustalenia dni i godzin zajęć. W razie niezgłoszenia się na zajęcia do dnia 30 września miejsce zostanie przydzielone dla chętnych, którzy zostali umieszczeni na liście rezerwowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Na spotkania organizacyjne mogą się zgłosić osoby z list rezerwowych.
3. Na spotkania organizacyjne powinni zgłosić się także osoby kontynuujące zajęcia.
3. W przypadku wolnych miejsc do grup przyjmowani są uczniowie w okresie całego roku szkolnego.

2020  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)