MDK w sieci
facebook
linkedin
image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

 

Deklaracja dostępności MDK w Kielcach

 

Dostępność cyfrowa

MDK Kielce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MDK w Kielcach

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak formularza kontaktowego, podano jedynie adresy a-mail,

- nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny,

- niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast i zbyt małą czcionkę.

Aktualnie trwają prace nad całkowitą zmianą strony internetowej MDK w Kielcach, które powinny być zakończone do 01.09.2021 r. Nowa strona MDK w Kielcach powinna spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

 

Dostępność architektoniczna budynku Młodzieżowego Domu Kultury, Kielce, ul. Kozia 10a:

 

Aby wejść się do budynku Młodzieżowego Domu Kultury należy z poziomu chodnika pokonać próg wejściowy (stopień o wysokości 10 cm) oraz drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz.

Na parterze znajduje się obszar kontroli – recepcja.

Budynek jest trzykondygnacyjny.

Aby wejść się na poziom parteru należy pokonać 6 schodów o wysokości 15 cm każdy.

Aby dostać się na poziomy powyżej parteru należy pokonać po 10 schodów o wysokości 15 cm każdy.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Korytarze, schody są ogólnodostępne, nie są oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.

Budynek nie posiada łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W bezpośredniej bliskości budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 200 metrów od budynku znajduje się poziomowy parking miejski z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  Design (modify by King MDK)