Data: 01.06.2020
Godzina: 17:08:47Procent widoczności tarczy=78.25Księżyc dopełniający się

Elongacja 78.251658100074
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %