PRZLICZ LICZBĘ W SYSTEMIE 2 NA 10

Podaj liczbę w systemie dwójkowym [101010101...] -

Powrót do menu