17:07:59


(system binarny)10001:111:111011
(system szesnastkowy)
11:07:3b
(system oktalny)
21:07:73
(system rzymski)
XVII:VII:LIX