Data: 23.09.2020
Godzina: 14:52:02Procent widoczności tarczy=45.08
Księżyc dopełniający się

Elongacja 45.08004333203
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %