Data: 27.09.2022
Godzina: 07:14:00Procent widoczności tarczy=2.17
Księżyc dopełniający się

Elongacja 2.1651257924892
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %