Data: 28.02.2021
Godzina: 20:15:55Procent widoczności tarczy=96.99
Księżyc cofający się

Elongacja -96.989417549541
Wynik dodatni (prawa strona oświetlona, czyli elongacja dodatnia)
Wynik ujemny (lewa strona oświetlona,czyli elongacja ujemna)
Nów = 0.00 %
I kwadra = 50.00 %
Pelnia = 100.00 %
III kwadra = -50.00 %