Faza księżyca

Dzień juliański: 2459274
Faza księżyca: 0.543376112
Jest