SORTOWANIE PRZEZ ZLICZANIE

Z pola tekstowego (jednocyfrowe liczby). Wpisanie 183245 doda liczby 1, 8, 3, 2, 4, 5:
Z liczb wylosowanych (ile liczb):


Powrót do menu