Zapraszamy do MDK

Adresy, telefony, siedziby
Impresariat
Stowarzyszenie Wspierania
Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej

Oferta

Pracownie plastyczne
Pracownie choreografii
Pracownie muzyczne, wokalne
Lektoraty
Komputery
Modelarnia
Sekcje sportowe
Biblioteka
Klub młodego reportera
Akademia przedszkolaka
Klub Animaji Kultury

Aktualności, imprezy

Kalendarz imprez 2011/2012
Konkursy gitarowe MDK
Konkurs wiedzy o FILMIE
Konkurs plastyczny  "Tęczą malowane"
Konkursy
Wyniki konkursów
Archiwum imprez
 

 MDK TV